Are EU-countries ready for urgent actions needed to mitigate transport emissions?

Heinäkuussa EU-komission antoi lukuisia asetuksia, joilla pyritään ilmastoneutraaliin Eurooppaan 2050 mennessä. Välitavoite vuodelle 2030 on leikata ilmastopäästöjä vähintään 55 prosentilla. Etsimme parhaillaan potentiaalisia maita Clean Vehicles Wizardin laajentumiselle, sillä EU:n asetukset kattavat koko euroopan. Tästä syystä olemme tehneet kesän aikan markkinatutkimusta Ranskassa, Belgiassa ja Espanjassa, joissa kaikissa on omat erityispiirteensä:

Ranskan osalta yksi kiinnostavimmista asioista on kuntien suuri määrä sekä niin sanottu Keski-Ranskassa sijaitseva “Green Belt”, johon kuuluu lukuisia vähäpäästöisiä alueita. Kaikissa maissa laadukkaan ajoneuvodatan saatavuus on tärkeää.

Ranskassa mm. Rekisterinumeroon perustuva ajoneuvodata on laadukasta ja se on haettavissa rajapintojen kautta. Tutkimuksemme perusteella kunnissa ei ole kovinkaan hyvää valmiutta kerätä ja raportoida liikenteen päästöjä direktiivin velvoittamalla tavalla.

Belgiassa paikallishallinnot ajavat kaupunkeja kohti vähäpäästöisyyttä ajoneuvoja hankittaessa. Keskeisessä roolissa tässä ovat myös kalustohallintajärjestelmien toimittajat sekä ”Mobility and Fleet facilitator Program” -ohjelma. Kuljetusmatkat Belgiassa ovat huomattavan lyhyitä, minkä vuoksi myös täyssähköiset ajoneuvot nähdään keskeisenä ratkaisuna haasteeseen jo lyhyellä aikavälillä

Espanjan osalta kunnat ja kaupungit eivät ole vielä merkittävissä määrin huomioineet EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä. Yleisesti kunnat ovat kuitenkin hyvin ympäristötietoisia ja niille on tullut tästä tunnustuksia kuten YK:n Global Green City -palkinto ja and European Green Capital -palkinto. Espanja on kulttuurillisesti monipuolinen, mikä tulee huomioida lähestymistavassa paikallisesti.

Yleisesti voidaan todeta, että liiketoimintaympäristö vaihtelee Euroopan ja eri maiden sisällä voimakkaastikin. Aika näyttää missä näemme CVW:n leikkaamassa päästöjä seuraavaksi.

You might also like