Työkalu ajoneuvokaluston CO2 -päästöjen seurantaan, analysointiin ja raportointiin.

CVW:n avulla tarkkailet ja raportoit ajoneuvojen päästöjä helposti sekä seuraat kaluston kulutusta, kehitystä ja tavoitteita. Tämä velho tarjoaa kokonaisnäkymän ajoneuvokannan päästöihin.

Kirjaudu | Päätoiminnot | Kokemuksia | Varaa esittely | Rekisteröidy ilmaisversioon

Oletko jo käyttäjä?

Ajoneuvojen päästöseurannasta osa arkea

Kattava kaluston yleisnäkymä

Ei vain omien ajoneuvojen päästöt vaan myös alihankkijoiden – Koko kalusto samassa paikassa. Näe yhdellä silmäyksellä pästöarvot ja puhtaustaso.

Läpinäkyvä päästöseuranta

Kaikki kertätty data nähdään helposti ja nopeasti. Kokonaisuus on helpompi hahmottaa ja raportit tehdään halutuista ajoneuvotiedoista.

Aikaa säästävä raportointi

Valmiit raportit säästävät aikaa. Näitä osaa tehdä, vaikka ei ajoneuvoista ymmärtäisi yhtään mitään.

Käytä CVW:tä itse tai jätä se meidän huoleksi

Voit käyttää CVW täysin itsenäisesti ja palveluun kuuluu aina alkuperehdytys. Lisäksi tarjoamme kaksi eri vaihtoehtoa CVW:n käytön tueksi. Ensimmäinen on ‘Päästöhallinnan starttipaketti’, jossa kartoitamme yhdessä CVW:n avulla nykytilanteen ja luomme pohjan päästöhallinnan aloittamiselle. Toinen on laajempi selvitys päästöseurannan automatisointiin. CVW on luonnollisesti organisaatiosi käytettävissä toimeksiannon ajan.

Päästöhallinnan starttipaketti

Starttipaketti tai kuten me Vediafi:ssä sitä kutsumme kevyeksi lääkärintarkastukseksi ajoneuvokannan päästöihin. Se pitää sisällään nopean kokeilun ketterällä mallilla, jossa lyhyen ajanjakson kilometrit ja polttoainetiedot syötetään yhdessä ajoneuvojen tarkkojen tietojen kanssa CVW-palveluun. Kerätystä datasta tehdään raportit (raportti huomioi puhtaiden ajoneuvojen direktiivin tarvittaessa), jotka analysoidaan toimintasuunnitelmaksi. Pakettiin sisältyy:

 • Nykytilan ja käytäntöjen kartoitus (yhteishaastattelu n. 2h) 
 • Tavoitteiden määrittäminen (yhteishaastattelu n. 2h) 
 • Kaluston nykytilan analysointi ja raportointi (CVW maks. 300 ajoneuvoa asiakkaan excel-datasta)
 • Kaluston nykytilan vertailu kansalliseen tasoon
 • Loppuraportti (diagnoosi kalustosta sekä lääkkeet kaluston tilan parantamiseen) ja toimenpide-ehdotukset sekä etenemissuunnitelma.

Selvitys automatisoidusta kaluston päästöseurannasta

Starttipakettia astetta syvemmälle luotaavassa projektissa tehdään selvitys sekä omasta, että myös palveluntarjoajien ajoneuvokannan päästöistä. Starttipaketissa kuvattujen asioiden lisäksi projektissa selvitetään myös tarvittavat rajapinnat, räätälöidyt raportointimallit unohtamatta analyysejä ja skenaarioita. Paketin avulla asiakas saa CVW:sta parhaan mahdollisen hyödyn kokonaisvaltaiseen ajoneuvokaluston hallintaan ja päästöjen seurantaan sekä raportointiin. Samalla tunnistetaan mahdollisuudet automatisoida tiedonkeruuta ja raportointia omien ajoneuvojen ja alihankkijoiden osalta. Pakettiin sisältyy:

 • CVW työkalun käyttöönoton tuki (tietojen syöttö, raporttien käsittely ja luominen, analyysit)
 • Nykytilan ja käytäntöjen kartoitus sekä tavoitteiden määrittäminen (oma ja alihankkija)
 • Selvitys oman kaluston ja kumppaneiden valmiudesta päästöraportoinnin automatisointiin (ajoneuvotiedot, ajosuorite, polttoaineen kulutus, rajapinnat)
 • Loppuraportti, toimenpide-ehdotukset ja etenemissuunnitelma

Pyydä lomakkeella tarjousta tai demoa palveluista.


Päätoiminnot

Päävalikko CVW -työkalu

Päästöanalyysi

 • Näe ajoneuvokalustosi CO2 päästöt yhdellä silmäyksellä.
 • Aseta päästövaatimukset ja seuraa, kuinka moni ajoneuvoista saavuttaa ne.

Ajoneuvohallinta

 • Lisää ja poista ajoneuvoja.
 • Saat ajoneuvojen tiedot ja päästölukemat.
 • Ryhmittele ajoneuvoja ja seuraa niiden päästöjä.

Kilometrisuoritteet

 • Lisää ajettuja kilometrejä rajapinnan kautta, CSV tiedostolla tai sovelluksella.
 • Saat suoritteeseen sidonnaisia päästöraportteja.

Päästöraportit

 • Raportoi helposti kaluston päästöistä, ajoneuvoista, ryhmistä ja ajosuoritteista
 • Saat puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (CVD) huomioivat raportit hankinnoista

Clean Vehicles Wizard sopii sinulle jos haluat…
 • vähentää liikenteen päästöjä
 • tuntea kalustosi ja kuljetustesi päästöt
 • tuntea alihankkijoidesi kaluston ja kuljetusten päästöt
 • etsiä kaluston ongelmakohtia, kuten ajoneuvoja, joiden päästöarvot ja käyttöaste ovat korkeat
 • suunnittella kaluston uusimista järkevästi ja kestävämmäksi
 • pitää kirjaa ajosuoritteista ja niiden päästöistä
 • parantaa imagoa läpinäkyvällä päästöjen seurannalla
 • koota ajoneuvovaatimuksia tuleviin hankintoihin tai tarjota ajoneuvoja tarjouspyyntöihin päästöt huomioiden.
 • hyödyntää ajoneuvojen dataa skenaariolaskelmissa tai scope 1, 2 tai 3 tason päästölaskennassa
 • seurata, kuinka EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin asettamat vaatimukset täyttyvät ja raportoi kehitys

Clean Vehicles Wizard, lyhyesti CVW, on suomalainen verkkopohjainen palvelu, jolle on myönnetty avainlipputunnus. Sen idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä ja sitä on kehitetty yhdessä pilottikuntien ja Kuntaliiton kanssa. Tällä hetkellä pilotoinnit ovat käynnissä myös Saksassa!

Onko sinulla järjestelmä josta saat ajoneuvojen kilometri- ja kulutustiedot? Voimme hakea ne rajapinnan kautta tai integroida halutut sensorit osaksi järjestelmää!

Olemme tehneet rajapintaintegraatioita paikannus- ja kilometriseurantajärjestelmiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yleisimmät rajapintahaut koskevat ajoneuvojen kilometrejä, työtunteja ja polttoaineen kulutusta.

Olemme lisänneet työkoneet CVW-palveluun

Vediafi on kehittänyt viimeisimmässä pilotissaan edelleen CVW ja CVM-palveluita. Palvelu kattaa nyt myös työkoneet ja näin sitä voidaan hyödyntää myös green deal työmaiden päästöseurannassa. Työkoneiden osalta toimii samat tutut ominaisuudet: kaluston listaus sekä päästöjen hallinta, arviointi ja raportointi.

CVW -palvelulle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus

CVW Suomalaista palvelua

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Vediafi Oy:n Clean Vehicles Wizard -palvelulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Kokemuksia CVW:stä

Saimme Vediafi Oyltä kattavan näkymän kalustomme hiilidioksidipäästöihin. Tulevaisuudessa tämänkaltaiset työkalut voivat toimia toiminnan kehittämisen tukena, helpottaen päästöjen seurantaa ja sitä kautta hallintaa.

Kiitos Vediafille mielenkiintoisesta yhteistyöstä!”

Tuomi Logistiikka Oy (linkedIn -postaus)

”CVW on oivallinen työkalu ajoneuvojen sekä päästöjen hallintaan ja tarkasteluun. Se selventää kokonaiskuvaa olemassa olevista ajoneuvoista. Ajoneuvot voidaan jakaa eri ryhmiin ja sitä kautta tarkastella keskimääräisiä päästöarvoja.”

Timo Haikola
Palveluasiantuntija, ajoneuvohallinta
Turun kaupunki

Ota yhteyttä ja varaa esittely


  Nyt voit kokeilla CVW:n ilmaisversiota

  Luo uusi käyttäjä

  Kiitos, ilmainen käyttäjätilisi on nyt luotu.

  Klikkaa linkistä päästäksesi CVW:hen Clean Vehicles Wizard

  Ilmaisversio VS. täysversio

  Lue CVW-työkalusta blogistamme

  Rakennusalan merkitys EU:n Green Deal aloitteessa
  Viherpesu ei auta, muutos on välttämätön
  Ketterää kokeilemista kaupunkien kanssa
  Projekteista liiketoimintaan
  Kaupunkien ajoneuvojen CO2-päästöt CVW -pilotti
  Liikenteen päästövähennysten uudet tuulet – Suomen Hallituksen toimet tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja EU direktiivi
  3 saksalaista kaupunkia on valittu testaamaan CVW:tä!
  Kunnat vähäpäästöisen liikenteen polunraivaajana -webinaari