Clean Vehicles Wizard (CVW) mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisen kuljetuspalveluita hankittaessa tai oman kuljetustoiminnan hiilijalanjälkeä raportoitaessa. CVW on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla todelliset CO2-päästöt saadaan huomioitua osana hankintaprosessia. Työkalun avulla on myös helppo seurata oman kaluston päästöjä ja varmistaa vaatimusten mukaisuus.

Kunnat, kaupungit ja julkinen sektori:

 • Seuraa ja raportoi kaluston päästöjä
 • Päästötietojen sisällyttäminen hankintaprosessiin
 • Automaattinen kaluston puhtauden arviointi

Logistiikkapalveluntarjoaja:

 • Seuraa ja raportoi oman kaluston päästöjä
 • Päästötietojen sisällyttäminen tarjouksiin
 • Uusien ajoneuvojen päästötiedot

CVW yhdistää päästötiedot osaksi hankintaprosessia läpinäkyvästi ja helposti. Tämä nopeuttaa hankintojen tekemistä ja säästää kustannuksissa.

Tunne kalustosi – Hanki fiksummin

CVW -työkaluIlmastomuutoksen torjunta on meidän kaikkien yhteinen päämäärä, johon myös uusi EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa julkisia toimijoita. Direktiivi velvoittaa valitsemaan ennalta määrätyn määrän puhtaita ajoneuvoja omiin palveluihinsa ja kalustoonsa. Tämä direktiivi tulee voimaan jo elokuussa 2021 ja pakottaa julkista sektoria toimimaan nyt!Clean Vehicles Wizard -työkalu on tarkoitettu erityisesti julkisiin kuljetuskalusto- ja palveluhankintoihin. Työkalulla voidaan pisteyttää ja arvottaa erilaisia kuljetuskalustoja ajoneuvojen näkökulmasta huomioiden erityisesti ajoneuvojen ympäristövaikutukset. Sen avulla pystytään tekemään uuden direktiivin mukaisia kalustohankintoja helposti, nopeasti ja ilman alan erityisosaamista.CVW-työkalu toimii datalähtöisesti ja siinä hyödynnetään mm. kansallista ajoneuvorekisteritietoa sekä maahantuotavien uusien ajoneuvojen tietoja. Todellinen taikuus tapahtuu siinä, että työkalu osaa itse hakea ja hyödyntää järjestelmään syötettyä dataa. Näin työkalu oppii tarjoamaan haluttua tietoa ja muuttuu koko ajan fiksummaksi.


Näin käytät CVW:tä

Hallinnoi ja tunne ajoneuvokalustosi

_____

Huomioi hankinnoissa kalustosi puhtaus ja saa helposti pisteytys kalustolle tarjousten yhteydessä 

_____

Valvo ja monitoroi sekä käytössä olevaa että uutta ajoneuvokalustoa ja palveluntarjoajia

_____

Mahdollista läpinäkyvämmät ja puhtaammat, direktiivin mukaiset kalustohankinnat

Ota yhteyttä myyntiin ja kysy ilmaista demoa :

  Ota yhteyttä:
  Alex Gyllenbögel
  sähköposti: alex.gyllenbogel@vedia.fi
  puhelin: +358 400 500 2070