Clean Vehicles Wizard (CVW) gör det möjligt att ta hänsyn till hållbara utvecklingsmål när man köper transporttjänster eller rapporterar koldioxidavtrycket i sin egen transportverksamhet. CVW är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att ta hänsyn till verkliga koldioxidutsläpp som en del av upphandlingsprocessen. Verktyget gör det också enkelt att övervaka utsläppen från din egen utrustning och att säkerställa uppföljningen av kraven.

Kommuner, städer och offentliga sektorn:

 • Övervaka och rapportera din utrustnings utsläpp
 • Inkludering av utsläppsdata i upphandlingsprocessen
 • Automatisk bedömning av ditt fordons renhet

Logistiktjänstleverantör:

 • Övervaka och rapportera din utrustnings utsläpp
 • Erbjudanden inkluderar utsläppsdata
 • Utsläppsdata för nya fordon

CVW integrerar utsläppsdata i upphandlingsprocessen transparent och enkelt. Detta gör upphandlingen mer effektiv och sparar kostnader.

Lär känna din utrustning – Köp smartare

CVW-tool video

Att bekämpa klimatförändringar är ett gemensamt mål för oss alla, i vilket EU: s nya direktiv om rena fordon också styr offentliga aktörer. Direktivet ålägger att det finns ett förutbestämt antal rena fordon som kan väljas för sina egna tjänster och utrustning. Detta direktiv träder i kraft redan i augusti 2021 och tvingar den offentliga sektorn att agera nu!

Guiden för rena fordon är speciellt utformad för offentlig upphandling av transportutrustning och tjänster. Verktyget kan användas för att värdera och utvärdera olika transportfordon utifrån fordonsperspektiv, med särskild hänsyn till miljöpåverkan från fordon. Det gör det möjligt att anskaffa utrustning i enlighet med det nya direktivet enkelt, snabbt och utan någon speciell expertis inom området.

CVW-verktyget fungerar databaserat och använder t.ex. nationella fordonsregistreringsuppgifter och uppgifter om nya fordon som importerats. Den verkliga magin är att själva verktyget kan hämta och använda de data som matats in i systemet. På detta sätt lär sig verktyget att tillhandahålla önskad information och blir smartare hela tiden.


Så här använder du CVW

Hantera och känn ditt fordon
_____
När du köper, var uppmärksam på utrustningens renhet och få enkelt poäng för utrustningen i samband med erbjudandet
_____
Övervaka och kontrollera både befintliga och nya fordon, samt tjänsteleverantörer
_____
Mer transparent och renare anskaffning av utrustning i enlighet med direktivet är möjligt

Kontakta vår försäljning och be om en gratis demo:

  Kontakta oss:
  Alex Gyllenbögel
  Mail: alex.gyllenbogel@vedia.fi