Lösningar för effektivare och miljövänligare logistik

Vedia

Se våra lösningar

CVW -Clean Vehicle Wizard
Vedia eSeal
Vedia Claus

Kunder

Läs vad våra experter skriver om logistik

No posts

Vedia Corridor as a Service möjliggör smidigare logistik

Vedia CaaS (servicekorridor) ansluter leverantörer till slutkunden via distributionskedjan genom ett globalt godsnätverk och lokal distribution. Genom smart teknik och den digitala marknadsplattformen tar Vedia CaaS logistik till den digitala tidsåldern.


Kom igång idag

Chatta med våra specialister och gör din logistikupplevelse grön

KOMMA I KONTAKT