Toukokuun lopussa minulla oli mahdollisuus osallistua kahteen hyvin erilaiseen tapahtumaan, joiden profiilit ovat kaukana toisistaan. Ensin oli vuorossa ITS European konferenssi Lissabonissa ja loppuviikosta Jyväskylässä järjestetty Kuljetus 2023 -messut.

Lissabonissa oli ITS-maailmalle perinteiseen tyyliin esillä automaattiset ajoneuvot, telematiikka, erilaiset tutka- ja kamerajärjestelmät, ekosysteemit sekä liikenteen datan jako. Paikalla oli todella runsas joukko viranomaisia, palveluntarjoajia ja tutkimustahoja. Varsinaisia esityksiä en päässyt seuraamaan, kuin oman osallistumiseni kautta sähköiseen rahtikirjatiedon jakoon eli eFTI:in liittyvässä paneelikeskustelussa. Messualueella käydyt keskustelut ja näytteilleasettajien ständit viestivät selkeää sanomaa keskittymisestä ITS-maailmaan, jossa viranomaiset ovat usein ITS ja telematiikka järjestelmien tilaajia, mutta muihin palveluiden tilaajiin, kuten kuljetuspalveluiden tarjoajiin tai teollisuuden toimijoihin en törmännyt. Joka tapauksessa, ITS European konferessi piirtää kuvaa yhteentoimivasta, automaattisesta ja verkottuneesta liikennejärjestelmästä, jossa data toimijoiden välillä liikkuu ketterästi.

Lissabonista palattua oli vuorossa Jyväskylässä järjestetyt Kuljetus 2023 -messut, joihin pääsin päiväksi mukaan. ITS European konferenssin tarjoamaan verrattuna Jyväskylässä liikuttiin täysin toisilla tonni luvuilla, koska Jyväskylässä oli enimmäkseen esillä kuljetuskalustoa ja erityisesti sähköistä sellaista. Sähköinen kalusto oli todella isosti esillä ja väistämätön tulevaisuus se on raskaallekin liikenteelle. Kysymys kuitenkin on, milloin tämä muutos tapahtuu, koska meillä Suomessa on vielä vain hyvin vähän sähköistä raskasta kalustoa liikenteessä. Juuri julkaistu EU komission  Greening Freight paketti, kuitenkin lisää painetta raskaan kaluston sähköistymiselle https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3767 

Kuljestusmessuilla korostui kalusto ja kaluston kunnossapitoon liittyvät edustajat, mutta oli siellä muutamia digitaalisia palveluitakin esillä. Näytteilleasettajien ständien lisäksi tilaisuuden ohjelmassa oli myös useita ajankohtaiskatsauksia ja tietoiskuja. Nämä ajoittuivat enimmäkseen torstaille ja agendalla oli paljon vihreän siirtymän asioita sekä näkökulmia. Perjantaina Fintrafficin Teemu Heikura piti Skallin tilaisuudessa esityksen eFTI:stä. Suurta messuyleisöä eFTI ei vielä houkutellut, vaan kävijät tuntuivat pikemminkin nauttivan kaluston ja ravintoloiden tarjonnasta.

Vierailtuani näissä kahdessa hyvin erilaisessa tilaisuudessa, joissa kuitenkin kummassakin oli teemana liikenne ja sen kehittäminen sekä uudistaminen, olen paininut sen kanssa, että miten ihmeessä me saisisimme oikeat toimijat mukaan kehittämään liikenne- ja logistiikka-alaa. Havaintojen perusteella meillä on kaksi hyvin erilaista maailmaa käsissämme, jotka kärjistetysti jakaantuvat kauas toisistaan digimaailmaan ja kalustoon. Nykyisellään nämä maailmat eivät tunnu kohtaavan.

Digimaailma ajaa datan jakoa ja digitaalisia ratkaisuja ajatuksella one-to-many tai jopa many-to-many, mutta toisaalla digitaaliset ratkaisut ovat vielä kahdenvälisiä ratkaisuja ja laajempaa datan jakoa vältetään. Jossain näiden kahden maailman välissä ovat logistiikan tilaajat, jotka eivät minun kokemusteni perusteella tulleet esiin ainakaan näissä kahdessa tilaisuudessa ja sama on havaittu myös muissa toimialan aktiviteeteissa. 

Tehokkaan kehityksen kannalta meidän tulisi löytää yhteistyömalli, jossa nämä kaksi eri maailmaa ja niiden väliin jäävä “no-man’s land” voisivat kohdata. Kehityksen kannalta on keskeistä, että sekä kuljetuspalveluntarjoajat, kuljetusten tilaajat ja digipalveluidentarjoajat löytävät toisensa. Itse näen, että eFTI on tähän hyvä yhteistyöalusta, koska siinä kaikilla on voitettavaa ja mahdollisuus tehostaa prosesseja.

Henkilökohtaiseksi puuhapisteeksi meinaankin ottaa syksylle, että meidän tulee löytää yhteistyömalli, jossa edellä mainitut toimijat ja maailmat löytävät oman paikkansa yhteisessä kehitystyössä. Samalla tulee luoda yhteisö, jossa tämä kehitys voi luontevasti tapahtua. Lomien jälkeen jatkuu siis ketterän kehitysyhteisön rakentaminen ja sen integrointi kehityshankkeisiin. Jos asia kiinnostaa, niin olkaa vain rohkeasti yhteydessä, koska yhdessä voimme olla enemmän.


Author:
Lasse Nykänen
Project Director
lasse.nykanen(at)vedia.fi

You might also like