Clean Vehicles Wizard, a tool for managing and reporting vehicles CO2 emissions

This wizard provides a city, company, organization, or consultant with an overall view of vehicle fleet emissions. Enter vehicles into the tool to get vehicle emissions data easily and quickly.

Use vehicle data to
Analyze, Manage and report CO2 emissions

A database of more than 6.5 million vehicles ensures that vehicle emissions data will be awesome.

Clean Vehicles Wizard is a Finnish innovation. Its idea is based on the Clean Vehicles Directive (link to the directive) and has been developed together with the pilot municipalities and the Association of Finnish Municipalities (link to case text). Pilots are currently underway in Germany as well.

Try the free version of CVW with limited functions

Register here

Create a free account

Thank you, your free account has been created.

Click the link below to proceed to CVW. Clean Vehicles Wizard

The difference between free and full version of CVW

Table on free version versus full version

What can I use CVW for?

 • Do a check-up for your vehicle fleet and find the problem areas, such as vehicles with high emissions and utilization
 • Get emission analysis and follow your vehicles emission levels
 • Group vehicles and track their average emissions
 • Generate emission reports for example from vehicles, groups, or miles driven
 • Monitor compliance with the requirements of the EU Clean Vehicles Directive and report the development
 • Create vehicle requirements for future purchases and procurements or offer vehicles with emission values
 • Plan your fleet renewal wisely and create scenario calculations

Interested in CVW full version? Book a demo!

TÄSTÄ ALASPÄIN POIS

Emission analysis

 • Shows the emission values of the user’s vehicles
 • Provides ways to compare stocks
 • Percentage of clean vehicles
 • Percentage of vehicles approved
 • “Acceptable emission level” (g / km)

Vehicle managements

• 6.5 million vehicle database
• Vehicle emission data
• All important vehicle information
• Adding and removing vehicles

Fleets

– The vehicles can be grouped in any way that suits your needs
– Groups and tags can be viewed and edited
for example, groups of subcontractors and vehicle use tags may be used
– Calculated emissions for all groups

Emission data for vehicles based on the clean vehicles directive

Vehicle requirements and offering

Ajoneuvojen km syöttö ja raportointi

Raportointi

Mihin voit käyttää CVW:tä?

 • Tee ”lääkärintarkastus” ajoneuvokantaan ja löydä kaluston ongelmakohdat, kuten ajoneuvot, joiden päästöarvot ja käyttöaste ovat korkeat
 • Ryhmittele ajoneuvot ja seuraa niiden keskimääräisiä päästöjä
 • Luo raportteja esimerkiksi ajoneuvojen, ryhmien tai ajettujen kilometrien päästöistä
 • Seuraa, kuinka EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin asettamat vaatimukset täyttyvät ja raportoi kehitys
 • Kokoa ajoneuvovaatimuksia tuleviin hankintoihin tai tarjoa ajoneuvoja päästöt huomioiden.
 • Suunnittele kaluston uusiminen järkevästi ja laadi skenaariolaskelmia
  Yli 6,5miljoonan ajoneuvon tietokanta varmistaa ajoneuvojen päästötietojen löytymisen.
  Clean Vehicles Wizard on suomalainen innovaatio. Sen idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä(linkki direktiiviin) ja sitä on kehitetty yhdessä pilottikuntien ja Kuntaliiton (linkki casetekstiin)kanssa. Tällä hetkellä pilotoinnit ovat käynnissä myös Saksassa!

Raportit pilotoinnin tulokset yms. CO2 dataa ajoneuvoista tukemaan /Miksi / Kuinka?