Vedian Clean Vehicle Wizard Saksan markkinoille

Suomessa onnistuneiden pilottien myötä Vedia laajentaa puhtaiden ajoneuvojen hankinta- ja tarjoustyökalun Clean Vehicle Wizardin pilotoinnin ulkomaille. Koska CVW-työkalu on tehty myötäilemään EU:n laajuisia direktiivejä ja standardeja, soveltuu sen käyttö Suomen viranomaisten lisäksi myös kaikille kunnille ympäri Eurooppaa.

Ensimmäinen kohdemaa, jossa valmistaudutaan CVW:n pilotointia varten, on Saksa. Työkalun toiminnot ja perusrakenne pysyvät ennallaan, mutta pieniä muutoksia tullaan lisäämään, jotta työkalu vastaa paremmin myös saksalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Vedian saksankieliset tiimin jäsenet pitävät huolen, että viranomaiset saavat tukea ja koulutusta CVW:lle kätevästi heidän äidinkielellään. Lisäksi Vedia on rekisteröity Saksassa viralliseksi julkisen sektorin palvelutarjoajaksi.

CVW tarjoaa ratkaisun kaupungeille seurata ja hallinnoida ajoneuvokalustoaan tulevien EU-säädösten mukaisesti. Uudet säädökset tulevat voimaan EU: n laajuisesti 2. elokuuta 2021. Uudet ohjeet asettavat kansalliset tavoitteet julkisten ajoneuvohankintojen päästöille. CVW-työkalussa yksittäisiä ajoneuvoja ja kokonaisia ​​autokantoja voidaan arvioida ja seurata, sekä niiden ympäristövaikutukset voidaan laskea hiilijalanjäljen avulla.

Työkalua voidaan käyttää ajoneuvojen ostamiseen, vuokraamiseen ja huoltamiseen eri ajoneuvosegmenteissä, kuten autoissa, pakettiautoissa, kuorma-autoissa ja linja-autoissa. Lisäksi CVW tarjoaa työkalun uusien ajoneuvokalusto ja -palveluiden hankintaan. Se luo yleiskuvan oman kalustosi päästöistä tukeakseen uusien ajoneuvojen ostopäätöksiä. Tämän lisäksi eri ajoneuvojen päästöjä voidaan vertailla ja saada yleiskatsaus.

You might also like