Tämän sukupolven tärkein matka hiilivapaaseen liikenteeseen alkaa juuri nyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivin myötä.

On todella hienoa aloittaa tämä matka juuri edelläkäyvän Vantaan kaupungin kanssa. Monivuotinen sopimuksemme kattaa CVW-työkalumme käytön liikenteen päästöjen vähentämiseksi ajoneuvojen hankinnassa, hallinnassa ja raportoinnissa.

Tämän sukupolven tärkein matka hiilivapaaseen liikenteeseen ja alkaa juuri nyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivin myötä.

On todella hienoa aloittaa tämä matka juuri edelläkäyvän Vantaan kaupungin kanssa. Monivuotinen sopimuksemme kattaa CVW-työkalumme käytön liikenteen päästöjen vähentämiseksi ajoneuvojen hankinnassa, hallinnassa ja raportoinnissa.

Matti Lankinen,
CEO Vediafi Oy

Ajoneuvojen päästötiedot esiin

Vediafi Oy:n kehittämä ajoneuvokaluston päästöhallintatyökalu CVW (Clean Vehicles Wizard) tarjoaa kokonaisnäkymän ajoneuvokannan päästöihin. CVW muodostaa kalustosta päästöraportteja ja auttaa puhtaiden ajoneuvojen huomioinnin kalustohankinnoissa.

Vantaan kaupunki on edelläkävijänä päättänyt ottaa työkalun käyttöön. Työkalu antaa mahdollisuuden ajoneuvokaluston todellisten päästöjen tunnistamisessa ja sitä kautta liikenteen päästöjen vähentämisessä tulevaisuudessa. 

Työkalun avulla pystyy 

  • Analysoimaan ja raportoimaan ajoneuvokaluston päästöjä
  • Tunnistamaan kaluston ongelmakohdat, kuten ajoneuvot, joiden päästöarvot ovat korkeat ja käyttöaste matala
  • Suunnittelemaan kaluston uusimisen päästövähennystavoitteiden mukaisesti
  • Pitää kirjaa ajosuoritteista ja niiden päästöistä
  • Kertomaan eri sidosryhmille päästöistä läpinäkyvästi
  • Sisällyttämään  tuleviin hankintoihin 
  • Hyödyntää ajoneuvojen päästödataa skenaariolaskelmissa
  • Seurata EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin asettamat vaatimukset täyttyvät ja raportoida edistymistä


Clean Vehicles Wizard, lyhyesti CVW, on suomalainen verkkopohjainen palvelu. Sen idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä ja sitä on kehitetty yhdessä Vantaan kaupungin kanssa aluksi pilottina ja nyt kokonaisvaltaisena palveluna ajoneuvojen CO2- päästöjen vähentämisessä.

You might also like