Blogi — 15 helmikuun, 2022

Rakennusalan merkitys EU:n Green Deal aloitteessa

Useimmiten Green Dealista puhuttaessa keskitytään liikenteen ja energiantuotannon päästöihin. Näiden lisäksi rakennettu ympäristö vaikuttaa päästöihin. Suomessa tämä on huomioitu päästöttömillä…