Vediafi oy:lle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton – The Association for Finnish Work #avainlippu.
Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Vediafi Oy:n Clean Vehicles Wizard -palvelulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Suomalaista_palvelua

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä

Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero lausala toteaa blogissaan, että kotimaisuus on monille yrityksille ja toimijoille kunnia-asia ja ylpeydenaihe. Suomalaisuuden arvostus on kovassa nosteessa, mikä vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja valintoihin.

Avainlippu vaikuttaa tutkitusti kuluttajien valintoihin ja ostopäätöksissä korostuu Suomessa tehtyjen tuotteiden työllistävä vaikutus. Suomalaisista jopa 87 prosenttia pitää tärkeänä, että voi tuote- ja palveluvalinnoillaan tukea suomalaista työtä ja 84 prosenttia kertoo suosivansa suomalaista aina kun sen on mahdollista. Kotimaisuuden vaikutus ostopäätökseen on vähintäänkin merkittävä, sillä 74 prosenttia kertoo olevansa valmis maksamaan enemmän Suomessa valmistetusta tuotteesta.

Avainlippu

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
Avainlippu-alkuperämerkki voidaan myöntää hakemuksesta ja sen kriteerien tulee täyttyä.

Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.