Liikenne on yksi isoimmista ilmastonmuutoksen ja päästöjen aiheuttajista. Kuitenkin tavaroiden kuljettaminen on kriittistä nykyisessä yhteiskunnassa.
Globaalit toimitusketjut ovat monimutkaisia ja niiden johtaminen on keskeistä tehokkaalle liiketoiminnalle. Luotettava, reaaliaikainen tieto, joka on liiketoimintaprosessien käytettävissä mahdollistaa kehittämisen ja tehokkaan päätöksenteon. Rajanylityksen sujuvuus on kriittistä kansainväliselle logistiikalle.

Vedia tarjoaa seuraavia ratkaisuja tehokkaaseen kansainväliseen logistiikkaan:

Logistiikka on myös digitalisaation ja älykkäiden kaupunkien keskiössä. Yritysten lisäksi myös kaupungit, kunnat ja viranomaiset hyödyntävät logistiikan dataa ja uutta teknologiaa puhtaampien ja älykkäämpien ympäristöjen kehittämisessä.

Vedia tarjoaa näihin liittyviä ratkaisuja: