Yhteistyön tavoitteena on tukea Oulun seudun joukkoliikenteen bussien ajosuoritteiden raportointia, selkeyttää viestintää päästöjen vähentämistä, keventää byrokratiaa sekä tunnistaa puhtaiden ajoneuvojen hankinnan tarpeet.

Käsistä karkaavien energiakulujen ja päästörajoitusten kasvavassa paineessa on aika siirtyä digitaalisuuteen myös ajoneuvojen päästöhallinnassa, koska putoavat päästöt merkitsevät myös kasvavia säästöjä. Vain mittaamalla ja seuraamalla kulutusta voimme havaita, mitkä kohdat omassa toiminnassamme aiheuttavat merkittävimmät kustannukset ja päästöt. 

– kommentoi Matti Lankinen, Vediafi Oy:n toimitusjohtaja.

Ajoneuvojen päästötiedot läpinäkyväksi

Vediafi Oy:n kehittämä innovatiivinen ajoneuvokaluston päästöhallintatyökalu CVW (Clean Vehicles Wizard) tarjoaa kokonaisnäkymän oman kaluston sekä sopimuskumppaneiden ajoneuvokannan päästöihin. Työkalun avulla voidaan napin painalluksella nähdä tarkka analyysi omasta kalustosta sekä sen kulutuksesta ja päästöistä.  CVW muodostaa kulutus- ja päästöraportteja kalustoson ajosuoritteista ja polttoaineenkulutuksesta sekä mahdollistaa puhtaiden ajoneuvojen direktiivin huomioinnin (CVD) kalustohankinnoissa.

Työkalun avulla pystyy

  • Analysoimaan ja raportoimaan ajoneuvokaluston energiankulutusta ja päästöjä
  • Tunnistamaan kaluston ongelmakohdat, kuten ajoneuvot, joiden päästöarvot ovat korkeat tai vähäpäästöiset ajoneuvot, joiden käyttöaste on matala ja näin aikaansaada nopeita säätötoimenpiteitä.
  • Suunnittelemaan kaluston käytön tehostamisen tai uusimisen päästövähennystavoitteiden mukaisesti
  • Pitämään kirjaa ajosuoritteista, polttoaineen kulutuksesta ja niihin liittyvistä päästöistä
  • Raportoimaan eri sidosryhmille päästöistä läpinäkyvästi
  • Sisällyttämään tarkat ajoneuvotiedot tuleviin hankintoihin
  • Keräämään omien sopimuskumppaneiden ja palveluntarjoajien tiedot omiin raportteihin 
  • Hyödyntämään  ajoneuvojen päästödataa päästöskenaariolaskelmissa ja ympäristöraportissa
  • Seuraamaan kuinka EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin asettamat vaatimukset täyttyvät ja miten niissä edistytään

Clean Vehicles Wizard, lyhyesti CVW, on suomalainen innovatiivinen verkkopohjainen palvelu, jolla päästöjen ja energiankulutuksen seuranta tuodaan suoraan käyttäjille, jolloin raskaista selvitystöistä voidaan luopua. Palvelun idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä ja sitä on kehitetty yhdessä kaupunkien kanssa aluksi pilottina ja nyt kokonaisvaltaisena palveluna ajoneuvojen energiankulutuksen ja CO2-päästöjen vähentämisessä. Asiakkaat ovat saaneet nopeasti konkreettisia hyötyjä CVW:llä.

Oulun joukkoliikenteen tiedotteet

Joukkoliikenteen päästöt seurantaan ja uusissa hankinnoissa puhtaan kaluston osuus korostuu. JULKAISTU 3.6.2022

PoC as a Service Up Next:
PoC as a Service
You might also like