Kansainväliset toimitusketjut ovat monimutkaisia ja niissä yhdistetään monia eri kuljetusmuotoja heikentäen niiden läpinäkyvyyttä. Samaan aikaan asiakkaat vaativat reaaliaikaista tietoa kuljetuksista ja niiden ympäristövaikutuksista. Globaalien tavaravirtojen tyypillisiä pullonkauloja ovat rajanylitykset sekä logistiikan solmukohdat kuten satamat ja logistiikkakeskukset.

International supply chains are complex and multimodal, thus making it difficult to create transparency. Yet customers are requiring reliable and real-time information on movement of goods and sustainability. Typical bottle necks for international logistics have been border crossings and access to nodal points like logistics centres and ports.

Vedia CaaS digitalisoi kansainväliset kuljetusketjut tarjoten läpinäkyvyyden ja kontrollin

Seuranta ja saapumisaika
Elektroniset sinetit
Automaattinen rajanylitys
Jonotusratkaisut
Slotin varaus
CO2 Raportointi
Digitaalisen logistiikkatiedon integrointi B2B & B2A