Kansainväliset toimitusketjut ovat monimutkaisia ja niissä yhdistetään monia eri kuljetusmuotoja heikentäen niiden läpinäkyvyyttä. Samaan aikaan asiakkaat vaativat reaaliaikaista tietoa kuljetuksista ja niiden ympäristövaikutuksista. Globaalien tavaravirtojen tyypillisiä pullonkauloja ovat rajanylitykset sekä logistiikan solmukohdat kuten satamat ja logistiikkakeskukset.

Vedia CaaS digitalisoi kansainväliset kuljetusketjut tarjoten läpinäkyvyyden ja kontrollin.

Seuranta ja saapumisaika
Elektroniset sinetit
Automaattinen rajanylitys
Jonotusratkaisut
Slotin varaus
CO2 Raportointi
Digitaalisen logistiikkatiedon integrointi B2B & B2A