Kuntien kalustotalkoot

Vediafi on nyt reilun vuoden kehittänyt uutta Clean Vehicle Wizard (CVW)-palveluaan yhteistyössä Kuntaliiton, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja pilottikuntien kanssa. On hyvin selvää, että kuntien käyttämä kuljetuskalusto ja kuljetuspalvelut muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, josta jokaisella kunnalla on oma näkemyksensä. Kunnat ovat tehneet paljon hyvää työtä kaluston hallittavuuden ja päästöjen vähentämiseksi, erityisesti joukkoliikenteen osalta, mutta paljon on vielä myös tehtävää. Ja tätä työtä ei voi kaataa vain kuntien harteille, vaan myös muut sidosryhmät tulee ottaa mukaan kehitystyöhön.

Vedian kehittämän CVW-palvelun tarkoitus on tarjota kunnille helppokäyttöinen digitaalinen työkalu ensivaiheessa kesällä voimaan tulevaa puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä varten, mutta samalla työkalun on tavoite myös helpottaa kalustoon ja kuljetuspalveluihin liittyvää raportointia ja hallittavuutta. CVW:ssä keskiöön on nostettu ajoneuvodata, ja sitä halutaan hyödyntää niin paljon kuin mahdollista. Aina virallista dataa ei kuitenkaan ole saatavilla ja silloin hyödynnetään erilaisia täydentäviä datavarantoja ja manuaalisesti lisättävää dataa.

Datan laatu on yksi eniten puhuttu puheenaine alusta- ja softakehityksessä ja ei siitä voi ajoneuvojenkaan osalta välttyä. Jo pelkästään uuteen direktiiviin vastatakseen toimijoiden tulee hyödyntää paljon erilaista dataa, jota ei ainakaan meidän kokemuksen perusteella ole niin vain saatavilla. Datan jalostuksen myötä tarvittava data on mahdollista tuottaa, mutta jotta se vastaa myös muihin alan tarpeisiin, kuten hiilijalanjäljen laskemiseen tai kalustojen vertailuun, pitää tehdä paljon työtä, jotta haluttu lisäarvo syntyy. Vedialla me uskomme, että olemme onnistuneet löytämään toimivan reseptin, joka jälleen kerran on vaatinut paljon yhteistyötä monen toimijan kanssa.

Uudistamalla hallitusti kalustoa saamme uudet teknologiat ja ratkaisut käyttöömme ja vain niin saamme kulut ja päästöt kuriin.”

Lasse Nykänen


#fossiilitonliikenne #julkisethankinnat #Vediawebinaari

You might also like