Megatrendit kuten kestävä kehitys ja digitalisaation muuttavat kaupunkeja, infrastruktuuria ja julkista hankintaa. Julkinen sektori ja julkiset hankinnat ovat suunnannäyttäjiä uusien puhtaiden teknologioiden hyödyntämisessä. Ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden tulee kuitenkin perustua luotettavaan dataan, aivan kuten myös teknologiainvestointien tulee luoda lisäarvo ihmisille.

Vedia puhtaiden ajoneuvojen työkalu Vedia CVW ja konnektiivialusta RMU tuottavat luotettavaa päästödataa ja mahdollistavat uusien teknologioiden käyttöönoton:

Clean Vehicle Wizard (CVW) on hankinnan työkalu, jonka avulla ajoneuvojen päästötiedot tuodaan osaksi hankintapäätöstä helposti ja luotettavasti. Työkalu soveltuu myös oman ajoneuvokaluston päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Road side Management Unit (RMU) on kehitetty tuomaan nopean ja turvallisen kommunikaatiolinkin ajoneuvojen ja infrastruktuurin välille (V2X). Alusta toimii myös sensorina ja tietokoneena mahdollistaen useiden eri parametrien kuten lastin ja päästöjen mittaamisen ja seurannan.

Ratkaisuissa yhdistyy staattisen datan ja reaaliaikaisen mittauksen hyödyt. Palvelu voidaan integroida hankintajärjestelmään, mikä säästää aikaa ja rahaa.