COVID-19 rokotteet ovat vaikuttanut globaaleihin toimitusketjuihin ennenkokemattomalla tavalla. Jos ja kun rokote hyväksytään käyttöön, logistiikan eheys (ml. kuljetus ja varastointi) joutuu uudenlaisen haasteen eteen. Riittävän kuljetuskapasiteetin lisäksi monissa artikkeleissa (ks. esim. The COVID-19 vaccine’s logistics will be targeted. Vet the supply chain. | Supply Chain Dive) huomautetaan rokotekuljetusten kiinnostavuudesta rikollisille toimijoille. Tämä perustuu erityisesti alkuvaiheen tuotannon riittämättömyyteen sekä kuljetettavan tavaran profiiliin. 

COVID-19 cargo
COVID-19 kuljetukset

Vedia CaaS eSeal varmistaa kuljetusketjun onnistumisen

Hyvin suunniteltu logistiikka ja alihankkijaverkoston tunteminen auttaa pienentämään kuljetusvarkauden riskiä mutta myös teknologialla on tässä suuri rooli. Toimitusketjut ovat kuitenkin monimutkaisia, globaaleja ja multimodaalisia. Tämä tekee seurannan haastavaksi. Vediafi on kehittänyt vuosia multimodaalisia ja kuljetusyritysriippumattomia paikannusratkaisuja reaaliaikaiseen rahdinseurantaan. Vedia CaaS eSeal sujuvoittaa seurannan lisäksi myös rajanylitystä ja digitalisoi kuljetusdokumentteja. Tämä kaikki lisää kuljetusten turvallisuutta ja auttaa voittamaan kamppailun toimitusketjun eheydestä.

You might also like