CaaS – Corridor as a Service on uusi konsepti multimodaaliin logistiikkaan. Konsepti sai alkunsa kansainvälisissä älyliikenteen PPP-yhteistyöhankkeissa (public, private, partnership). Hankkeiden tulosten perusteella suomalainen ryhmittymä lähti edistämään CaaS-konseptia, jossa yhdistyy älyliikenne ja älykäs infrastruktuuri sekä logistiikan digitalisaatio. Konseptin tavoitteena on luoda uusia palveluita ja ratkaisuja logistiikkaan, joilla voidaan tehostaa ja parantaa logistiikan läpinäkyvyyttä. Konsepti perustuu edelleen samoihin pääperiaatteisiin, mutta turvallisen ja luotettavan datan jaon rooli on selvästi korostunut.

CaaS-konsepti tarjoaa digitaalisen ja tehokkaan palvelupohjaisen mallin multimodaalisen logistiikan uudistamiseen ja datan jakoon. CaaS tarjoaa hyötyjä sekä tavaran lähettäjille ja vastaanottajille että logistiikkapalveluntarjoajille ja viranomaisille. CaaS-konseptin keskiössä ovat uudet teknologiat ja ratkaisut, minkä takia osallistuminen CaaS-kehitykseen tarjoaa mahdollisuuden olla kehityksen edelläkävijä uusissa liiketoimintamaisessa ja teknologioissa.

CaaS-kehityksen alusta asti Vedia on ollut CaaS-konseptin ytimessä. Vedia on aktiivisesti kehittänyt konseptia ja rakentanut ekosysteemiä sen ympärille. Vedia on myös onnistunut linkittämään CaaS-konseptin omiin palveluihinsa ja ratkaisuihin. Voidaankin todeta, että Vedialle CaaS-konsepti on ajattelu- ja toimintamalli, joka luo selkärangan sille, miten yritys kehittää ja tarjoaa palveluitaan. Samaan aikaan Vedia jatkaa työtään CaaS-ekosysteemin rakentajana, joka jo nyt on saavuttanut hyvän asemaan niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa.
Vedia + CaaS = Vedia CaaS, which is the core of CaaS ecosystem