Julkiset toimijat, erityisesti kaupungit ja kunnat, ison haasteen ääressä

Elokuussa 2021 tulee voimaan päivitetty puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, mitä se tarkoittaa nyt ja miten siihen voi varautua?

(c) Vedafi

Elokuussa 2021 voimaan tuleva päivitetty puhtaiden ajoneuvojen direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten vähäpäästöisiä ajoneuvoja halutaan edistää. Päivitetty direktiivi pohjautuu vuonna 2009 laadittuun puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja edistävään direktiiviin. Alkuperäinen direktiivi on todettu riittämättömäksi ja vuonna 2017 komissio antoi ehdotuksen tarvittavista muutoksista ja vuonna 2019 muutokset hyväksyttiin.

Uusi direktiivi koskee julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankintoja liikenteessä ja logistiikassa. Käytännössä direktiivi velvoittaa hankkijoita valitsemaan puhdasta kalustoa, joka on jaettu ajoneuvoluokittain. Vuodesta 2021 vuoteen 2025 on käytössä matalammat tavoitteet ja vuodesta 2026 tavoitteet nousevat. Esimerkiksi henkilöautoilla puhdas ajoneuvo direktiivin mukaan tarkoittaa ensivaiheessa alle 50 g/km CO2-päästöjä ja vuodesta 2026 nollapäästöisiä ajoneuvoja. Päästöarvojen lisäksi direktiivi velvoittaa maakohtaiset tavoitteet siitä kuinka iso osa kuljetuskalustosta tulee olla vähäpäästöistä kussakin ajoneuvoluokassa. Alla kuvassa 1 on Liikenne- ja viestintäministeriön havainnollistus uudesta direktiivistä.

Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen minimiosuus julkisissa hankinnoissa elokuusta 2021 alkaen. (Kuva: LVM) https://www.lvm.fi/-/julkisia-ajoneuvohankintoja-koskevan-lainsaadannon-valmistelu-etenee-vahapaastoisia-ajoneuvoja-ja-palveluita-suomeen-1033490

Turun Eurooppa-foorumissa keskusteltiin Vediafin johdolla EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaikutuksista Suomessa. Tilaisuuteen osallistuivat Vediafin lisäksi LVM, Kuntaliito ja Salon kaupunki.
Katso keskustelutilaisuus tästä: https://bit.ly/EurooppaForumPuhtaatAjoneuvot

Vediafi on kehittänyt uuden Clean Vehicle Wizard – alustaratkaisun helpottamaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden hankintoja.

Clean Vehicle Wizard -työkalu on tarkoitettu erityisesti julkisiin kuljetuskalusto- ja palveluhankintoihin. Työkalulla voidaan pisteyttää ja arvottaa erilaisia kuljetuskalustoja ajoneuvojen näkökulmasta huomioiden erityisesti ajoneuvojen ympäristövaikutukset. Lisäksi työkalulla voidaan valvoa ja monitoroida käytössä olevaa ajoneuvokalustoa ja palveluntarjoajia. Tämä tuo hankintoihin läpinäkyvyyttä.

Hyödyllinen työkalu kilpailutuksessa työskenteleville

Hyödyllinen työkalu kilpailutuksessa työskenteleville
CVW on hyödyllinen työkalu julkisen sektorin työntekijöille, jotka ovat mukana hankinnoissa tai jotka työskentelevät ajoneuvojen ja kuljetusten kanssa sekä kuljetuspalvelun tarjoajille, jotka tarjoavat palveluitaan julkiselle sektorille.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi muuttaa 2020-luvulla oleellisesti kuntien auto- ja
kuljetuspalveluhankintoja. Puhtaiden ajoneuvojen soveltuvuudesta ja kustannuksista saadaan varmaa tietoa vasta vuosien myötä. Muutosta kuitenkin helpottaa, jos autojen ja kuljetuspalvelujen hankintaan, käyttöön ja seurantaan on tarjolla sekä tietoa että työkaluja

Kuntaliiton Vesa Peltola.

CVW-työkalu toimii datalähtöisesti ja siinä hyödynnetään kansallista ajoneuvorekisteritietoa sekä maahantuotavien uusien ajoneuvojen tietoja. Työkalun käytettävyyden kannalta keskeistä on se, että työkalu osaa itse hakea ja hyödyntää järjestelmään syötettyä dataa. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus räätälöidä työkalun näkymiä ja toimintoja tarpeidensa mukaan.
Työkalu on nyt avoinna halukkaille testaajille.

Työkalu on nyt avoinna halukkaille testaajille.

Ota yhteyttä

You might also like