Vedia on useissa R&D&I-hankkeissaan kerryttänyt todella laajan osaamisportfolion erilaisista kenttätesteistä aina niiden suunnittelusta toteutukseen. Samalla olemme myös päässeet kehittämään omia tuotteistus- ja palvelumuotoiluprosessejamme mahdollisimman ketteriksi ja tehokkaiksi. Ja voidaankin todeta, että Vedian vahvuus testaamisessa on ketteryys ja syväosaaminen sekä raudan että softan kanssa. Haluamme jatkossa tarjota osaamistamme myös palveluna ja siksi loimme Vedian palvelutarjontaan TiTaaS-palvelun (Technology implementation Testing as a Service). 

TiTaaS-palvelu

TiTaaS-palvelun kautta Vedia tarjoaa joustavaa testaus ja Proof of Concept (PoC) palvelua, jolla esimerkiksi softa- ja data toimijat voivat ketterästi integroida älykkään infrastruktuurin sensorit ja kommunikaation omiin järjestelmiinsä, tai investointipäätöstä harkitseva toimija voi testata ja kehittää omaa hankeaihiotaan pienimuotoisella PoC:lla ja näin hyödyntää teknologiariskejä vähentävää test before invest lähestymistä.
Vedia tarjoaa TiTaaS-palvelua neljään temaattiseen alueeseen : tarkkuuspaikannus, verkottunut liikenne, liikenteen päästöt ja digitaalinen logistiikka. Näillä alueilla olemme onnistuneet keräämään erityisosaamista ja laitteistoa, jolla haastavammatkaan hommat eivät ole mahdottomuus. Varsinaisen testauksen lisäksi tarjoamme osaamistamme ja tukeamme myös pilottien ja testien suunnitteluun sekä kaupallistamiseen. Substanssiosaamisen lisäksi hankkeemme ja aktiivisuutemme on myös luonut laajan yhteistyöverkoston, jota mahdollisuuksien mukaan voidaan käyttää testauksissa.

TiTaaS-palvelun taustalla on ajattelumalli, joka korostaa nopeita tuloksia. Vedia on omaksunut omassa tekemisessään “learning-by-doing” mallin, joka on monesti nopein tapa saada haluttuja tuloksia ja samalla voidaan reaalimaailmaan rajoitteet havaita nopeasti. Tietysti täysin ilman kokemusta tämä ei toimi, mutta olemme saaneet hyvän pohjan pilotointiin lukuisissa hankkeissa, joita olemme tehneet sekä kansainvälisesti että kansallisesti. 

Liikkuva testilaboratorio

Pilotoinnissa ja PoC-kehityksessä käytämme omia hyväksi havaittuja käytäntöjä ja laitteita, mutta olemme myös avoimia uusille laitteille ja järjestelmille. Kenttätestien helpottamiseksi Vedialla on käytössään myös liikkuva testilabra, joka kulkee myös nimellä “lanssi”. Lanssin avulla testit on helppo siirtää oikeaan ympäristöön ja samalla voidaan reaaliajassa seurata ja valvoa testejä kentällä liikkuvassa laboratoriossa.

Liikkuva testilaboratorio

Lisää Vedian referensseistä ja TiTaaS-palvelusta löytyy täältä: https://www.vedia.fi/fi/testaus-ja-pilotointi-palveluna/ 


Lasse Nykänen
Project Director
lasse.nykanen(a)vedia.fi

You might also like