Logistiikka ketjut
Logistiikka ketjut

Viimeisen vuoden aikana globaalit toimitusketjut ovat olleet otsikoissa myös kansallisen huoltovarmuuden osalta. Liittyi keskustelu sitten pandemian vaikutuksiin tai meriväylien tukkeutumiseen, on keskeisessä osassa logistiikan perustehtävä: oikea tavara, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa kunnossa. Kuten on nähty, globaalit kriisit korostavat logistiikan merkitystä toimivan yhteiskunnan selkärankana.

Kansallisessa keskustelussa ollaan, ainakin osittain, peräänkuulutettu kansallisten huoltovarmuuskeskuksien roolia toimivan logistiikan ylläpitäjänä. Suomessa Huoltovarmuuskeskus onkin aloittanut Logistiikka 2030 ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa huoltovarmuutta (ks. lisää Huoltovarmuuskeskus vastaa globaaleihin haasteisiin Logistiikka 2030 -ohjelmalla – Huoltovarmuuskeskus). Kunnianhimoinen ja tarpeellinen tavoite on parantaa logistiikka ja kuljetusjärjestelmää useilla toimenpiteilä, joiden tarkoituksena on vahvistaa kriittistä infrastruktuuria ja logistiikkapalveluiden toimintakykyä ja -edellytyksiä. Ensimmäisiin kehitys kohteisiin kuuluvat ulkomaankaupan kuljetukset, satamien toiminta sekä Kehä 3:n ympäristössä sijaitseva logistinen keskittymä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti alueen mobiiliverkot, sähkön ja veden saannin turvaaminen sekä liikenneverkkojen toiminnan varmistaminen häiriötilanteessa.

Hienoa on, että nämä toimenpiteet hyödyntävät logistiikan toimivuutta myös normaaleissa oloissa.

You might also like