Uuden EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin pohjalta tehty lakiehdotus on ulkona ja se on puhututtanut paljon viimeaikoina. Kuinka se vaikuttaa kuntiin? Kuinka siihen voi varautua ja millaisia työkaluja siihen on saatavilla? Näihin kysymyksiin syvennyttiin Kunnat vähäpäästöisen liikenteen polunraivaajana -webinaarissa 11.2.2021. Webinaarissa käsiteltiin myös kaupunkiliikenteen vähäpäästöisyyttä ja siihen pääsemistä.

Webinaarin moderoi Lasse Nykänen (Vediafi Oy) ja puhujina olivat Eleonoora Eilittä (Liikenne- ja viestintäministeriö), Vesa Peltola (Suomen Kuntaliitto), Anna Huttunen (Lahden kaupunki) sekä Alex Gyllenbögel (Vediafi Oy)

Katso webinaari

Webinaarin alussa Eleonoora tiivisti 15 minuutin tietoiskuksi hallituksen esityksen laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Hän kertoi, kuinka lakia tultaisiin soveltamaan sekä millaisia poikkeuksia se tulisi sisältämään. Esityksen aikana kuultiin myös millaiset ajoneuvot käsitetään puhtaiksi, kuinka suuri osa ajoneuvoista tullee olla puhtaita sekä millaisia alueellisista vähimmäisosuuksista on luvassa.

Mutta miten tämä vaikuttaa kuntiin?

Kuntaliiton Vesa Peltola esitti hieman kriittisemmän vastapuheenvuoron Kuntaliiton näkökulmasta. Vesa painotti, että Kuntaliitossa toivotaan direktiiviin ratkaisua, joka ei vain edistäisi puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa vaan olis myös oikesti toteutettavissa kunnissa. Hän myös alleviivasi, kuinka alkuvaiheessa kuntia tulisi kannustaa ja tukea muutokseen.

Kuinka tällä hetkellä kaupungeissa edistetään vähäpäästöistä liikennettä?

Anna Huttunen kertoi, kuinka Lahdessa luodaan edellytyksiä kestävämmälle, vähähiiliselle liikkumiselle. Hän kertoi Lahden kunnianhimoisista päästötavoitteista ja kuinka päästöt ovat vähentyneet hurjasti vuosin aikana. Anna kertoi myös Lahden keinoista kannustaa asukkaitaan vähähiiliseen liikkumiseen ja nousi esille myös CITICAP -hanke.

Millaisia työkaluja on saatavilla ajoneuvojen päästöjen seurantaan?

Alex esitteli julkiselle sektorille ja kunnille sekä logistiikkapalveluntarjoajille suunnitellun työkalun nimeltä Clean Vehicles Wizard (CVW). Työkalu on tehty silmällä pitäen puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä, sekä kuntien tarpeita. Sen tarkoituksena on helpottaa hankintojen ja koko ajoneuvokaluston päästöarvojen raportointia, auttaa uusien ajoneuvojen hankinnassa huomioiden päästöarvot sekä nopeuttaa ajoneuvojen hallintaa.

Puheenvuorojen jälkeen siirryttiin Lassen johdolla webinaarin viimeiseen osioon eli paneelikeskusteluun ja yleisön esittämiin kysymyksiin. Keskustelun aikana pureuduttiin mm. millaisen vastaanoton lakiehdotus oli saanut? Onko ajoneuvojen määrän seuranta riittävä vai pitäisikö seurata suoritetta? Mikä on erilaisten päästölaskureiden riittävä tarkkuus?


#fossiilitonliikenne #julkisethankinnat #Vediawebinaari

You might also like