IoT-teknologiaa hyödyntävää kuljetusten seurantaa Kehä III -alueella
Vedia pilotoi uutta IoT-teknologiaa hyödyntävää kuljetusten seurantaa Kehä III -alueella

Toisella vuosipuoliskolla 2020 Vedia pilotoi uutta IoT-teknologiaa hyödyntävää kuljetusten seurantaa Kehä III -alueella. Pilotti koostui skenaariotarkastelusta, asiantuntijahaastatteluista ja kenttäpilotista. Pilotin tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja GNSS (GPS) pohjaiselle paikannukselle. Lähtökohtana oli, että järjestelmän tulee parantaa kuljetusten läpinäkyvyyttä ja tilannetietoa, kun GNSS yhteys ei ole saatavilla. Projekti tehtiin yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuskuksen Maakuljetuspoolin kanssa.

Asiantuntijahaastatteluissa logistiikkatoimijoilta kysyttiin paikannuksen merkitystä ja mitä vaikutuksia paikannuksen puuttumisella voisi olla logistiikan operaatioiden kannalta. Haastatteluissa nousi esiin myös Kehä III alueen merkittävyys Suomen logistiikan kannalta.

Projektin tulokset osoittivat, että anonymisoitu porttipaikannusjärjestelmä on mahdollista toteuttaa Kehä III alueelle. Järjestelmän toiminta perustuisi laitteiden ID-tunnusten seurantaan. Pilotin mukainen ratkaisu voisi mahdollistaa kuljetusten tilannekuvan valvonnan Kehä III – alueella. Arvioin mukaan järjestelmä olisi skaalattavissa myös muille keskeisille kuljetuskäytäville ja logistiikkakeskuksiin, jolloin voitaisiin monitoroida mm. kuljetusmääriä ja -virtoja.

Vedia haluaa kiittää kaikkia projektiin osallistuneita asiantuntijoita yhteistyöstä.

You might also like