CEF:n rahoitteinen FEDeRATED-projekti on Vediafin pääprojekti ja toimii suuntaviivana koko CaaS-kehitykselle. Heti alusta alkaen Vedia on ollut aktiivinen toimija FEDeRATED-projektissa ja on luonut konkreettisen lähestymistavan logistisen tiedon jakamiseen ja digitalisaatioon. Ensimmäisen vuoden aikana (2019) luotiin projektin ja FEDeRATED-mallin visio. Visioissa Vedia korosti kestävän kehityksen, CaaS:in , sijaintiin perustuvien palvelujen ja IoT-laitteiden merkitystä.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin projektin toteutussuunnitelma, arkkitehtuuri- ja semantiikkatyö. Toteutussuunnitelman tarkoituksena on selittää, miten hankkeessa edetään kohti FEDeRATED visiota. CaaS-konsepti on merkittävä osa tätä lähestymistapaa (katso alla oleva kuva). Suunnittelutyön lisäksi pilotit ja living lab:it aloitettiin vuoden 2020 aikana. Vedia koordinoi kolmea living lab:ia, joista kaikki ovat jo siirtyneet operatiiviseen toimintaan ja niissä suoritetaan suunniteltuja pilotteja. Tällä hetkellä automaattinen rajanylitys (Automated Border Crossing, ABC) on niistä konkreettisin ja osoittaa käytännön läheisellä tavalla FEDeRATED-visiosta. ABC-pilotin tavoitteena on parantaa kansainvälisen logistiikan avoimuutta ja tehokkuutta tietojen yhteentoimivuuden, reaaliaikaisen sijainnin jakamisen ja IoT-laitteiden avulla. Vedian tavoitteena ja tehtävänä ABC:ssä on kerätä tietoja koko toimitusketjusta ja jakaa ne tulliviranomaisille. Jaettavat tiedot koskevat kuljettajaa, ajoneuvoa ja lastia, ja ne ovat sidottu sijainti- ja aikatietoihin. Tämänkaltaisilla tiedoilla tulli voi tarjota turvallisia ja luotettavia rajanylitysprosesseja sekä seurata kuljetusten etenemistä koko kuljetuksen aikana.

FEDeRATED

Kahdessa muussa living lab:ssa Vedia keskittyy uusiin tekniikoihin, kuten IoT-laitteisiin ja 5G: hen, sekä multimodaalisen kuljetuksen kestävyyteen. Vuoden 2021 tavoitteena on käynnistää lisää käytännönläheisiä pilotteja kaikissa kolmessa living labissa. ABC-pilotin tavoitteena on toteuttaa enemmän pilottiajoja kaupallisilla kuljetuksilla ja laajentaa tiedonjakopalveluja myös muille toimitusketjun sidosryhmille. Tärkeä osa kaikkia kolmea living lab:ia on tiedonjaon malli ja käytäntö, jota Vedia etsii yhteistyössä muiden FEDeRATED-toimijoiden kanssa. IATA:n One Record -malli näyttää erittäin pontetiaaliselta vaihtoehdolta, ​​ja Vedia pyrkii avaamaan pian oman One Record -palvelimensa tietojen jakamisen mahdollistamiseksi multimodaalisissa toimitusketjuissa.

Tietojen jakamiseen liittyvien kysymysten lisäksi Vedia ajaa voimakkaasti multimodaalisten toimitusketjujen CO2-seurantaa. Vedian tavoitteena on hyödyntää ajoneuvotason päästöjen seurantaa ja yhdistää se lähetyksiin sekä tarjota ketterä ja tehokas tapa valvoa ja hallita päästöjä.

Lue lisää Vedian ratkaisuista: https://www.vedia.fi/solutions/

You might also like