Vedian CVW-ratkaisu on tullut monille toimijoille jo tutuksi työkalun tarjoamista liikenteen ja kaluston päästönhallintaominaisuuksistaan. CVW-työkalua kehitetään jatkuvasti ja siihen on tullut viimeisten kuukausien aikana paljon uutta. Erilaisia valmiita raporttipohjia ja päästödatan jakamisen mahdollistama ominaisuus. Lisäksi CVW:n kyvykkyydet ottaa vastaan ajosuorite- ja seurantadataa ovat kehittyneet merkittävästi. CVW:llä voidaankin tuottaa ajoneuvotason seurantaa kaluston ja energian käytöstä. 

CVW päästöhallintatyökalu auttaa myös kulutuksen seurannassa

Polttoaineen kulutus

Erityisesti nyt, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet runsaasti ja osassa käyttövoimista on jopa pulaa saatavuudesta tulisi kaikkien kalustoa omistavien tai liikennettä tilaavien tahojen entistä tarkemmin seurata polttoaineen ja energian kulutusta. Liikennekalustossa energian kulutus on suoraan verrannollinen kuluihin ja liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Ja siksi onkin hyvä pitää aina mielessä, että päästöjä ja energiankulutusta leikkaamalla tuotetaan myös kustannussäästöjä. CVW-työkalun avulla on myös voitu havainnollistaa, että aina päästöjen leikkaaminen ja energiankulutuksen pienentäminen ei tarkoita kaluston uudistamista, vaan jo nykyisellä kalustolla päästöjä voidaan leikata. Siirtämällä ajoa enemmän päästäviltä vähemmän päästäville ajoneuvoille kokonaispäästöt laskevat. Kun kilometrejä tulee paljon jo pienetkin parannukset kaluston puhtaudessa alkavat tuottaa toivottua tulosta.

Oma lukunsa ajoneuvotason seurannassa ovat hybridi-ajoneuvot. Jos sähkö-bensahybridiä ei käytetä oikein, eli autoa ei ladata tai ajotyyli on sähkömoottorille epäsuotuisa, on olemassa iso riski, että päästöt ja energiankulutus vain kasvaa verrattuna vastaavaan bensa- tai diesel-ajoneuvoon. Siksi onkin hyödyllistä seurata ajoneuvoja mahdollisimman tarkalla tasolla, jotta heikkoudet ja kehitystarpeet voidaan ajoissa ja ketterästi havaita. Ja kyllä myös tämä onnistuu CVW:llä.   


Kirjoittaja:
Lasse Nykänen
Projektijohtaja
lasse.nykanen(a)vedia.fi

You might also like