Clean Vehicles Wizardia on testattu jo useassa suomalaisessa kaupungeissa ja nyt siirrytään pilotoimaan Saksaan!

Kolme saksalaista kaupunkia on valittu Vedian kumppanikaupungeiksi testaamaan ja kehittämään Clean Vehicles Wizard -työkalua. Kumppanikaupunkeja valittaessa painotettiin monimuotoisuutta: Kaupungit ovat kooltaan ja ajoneuvokalustovaatimuksiltaan hyvin erilaiset. Tämä tekee CVW: n pilotoimisesta yhdessä heidän kanssaan erittäin kiinnostavaa ja CVW:tä pyritään kehittämään heidän tarpeidensa mukaan. CVW:n perustoiminnot ovat samat riippumatta siitä, käytetäänkö sitä pienten vai suurten ajoneuvokalustojen hallintaan ja raportointiin, mutta käytettävyys ja käyttökokemus vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Tämän vuoksi testaus erilaisilla vaatimuksilla ja eri kokoisilla ajoneuvokalustoilla on CVW:n kehityksen kannalta erityisen hedelmällistä. CVW:n astuminen Saksan markkinoille on Vedian uusi askel kohti Euroopan laajuisen ratkaisun kehittämistä.

Saksalaisten kaupunkien edustajien haastatteluissa on paljastunut, että tarvetta olisi erityisesti CVW:n mittarilukematyökalulle ja mahdollisuuksiin luoda yleiskatsaus ajoneuvojen kilometreistä ja käyttötunneista. Vedia on innokas jatkamaan kehitystä kumppaneiden kanssa parhaan mahdollisen käytön varmistamiseksi.

“Ajettujen kilometrien mittarilukema -työkalu on erityisen mielenkiintoinen korkean käyttöasteen ajoneuvoryhmillemme. Olemme jo pitkään etsineet ratkaisua ajettujen kilometrien saamiseksi ja kattavan yleiskuvan luomiseksi.”

(Haastateltu Saksan kaupungin edustaja)

Lisäksi saksalaiset kaupungit ovat erittäin innostuneita mahdollisuudesta saada yleiskatsaus ajoneuvokaluston todellisista päästöistä – mielessä pitäen EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin, joka astuu voimaan elokuussa 2021.

Myös Vedia odottaa innolla seuraavien kuukausien yhteistyöstä ja on innostunut oppimaan uusista oivalluksista sekä suunnittelemaan CVW:n tulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä Saksan kaupunkien kanssa. Tämä tuo Vedian CVW-tiimin askeleen lähemmäksi laajentaakseen kumppanikaupunkien määrää Saksassa, jotka kattavat eri alueet, koot ja vaatimukset.

You might also like