Kouvola Innovationin eli Kinnon tulevissa uusissa tiloissa – Synergiakeskus Kohoassa – järjestettiin Digivihreä RRT -hankkeen ensimmäinen työpaja. Työpajassa keskityttiin kestävään ja älykkääseen digisiirtymään ja siihen, mitä se erityisesti tarkoittaa Suomen ensimmäiselle uudelle RRT kuivasatamalle. Työpajassa paikan päällä oli yli kaksikymmentä asiantuntijaa ja etänä lisäksi runsaat kymmenen osallistujaa. Työpajan moderoinnista vastasi Vedia. Työpajan aluksi Kinnon Jonna Paasonen kertoi hankkeen tavoitteista ja visiosta, minkä jälkeen Kinnon Harri Mustonen perehdytti osallistujat uuteen RRT kuivasatamakonseptiin ja siihen, mitä Kouvolassa on tulossa. 

Harri Mustonen (Kinno) esittää RRT:n uutta kuivasatamakonseptia.

Alustuksia jatkettiin Fintraffic:n Teemu Heikuran ja Tullin Ollipekka Mäkitalon toimesta. Teemu kertoi kattavan koonnin Fintrafficin työstä logistiikan digitalisaatiossa ja siitä, mitä nyt juuri on tekeillä viranomaisten puolelle. Näistä keskustelua herätti erityisesti tuleva eFTI-säädäntö, joka muutaman vuoden päästä on tulossa voimaan ja velvoittaa viranomaiset hyväksymään digitaalisen logistiikan tiedonjaon. Teemu esitteli myös Helsinki Vantaan datahub -hanketta, jossa tehdään paljon synergistä työtä RRT:n kanssa. Kerto,us jatkui kuvauksella Fintraffcin työstä Logistiikan tiedot ja rajapinnat verkostossa ja Port activity sovellukseen ja sen toiminnallisuuksiin liittyen. Teemun jälkeen Ollipekka kertoi siitä, miten Tulli haluaa olla mukana kehityksessä ja osallistua yhdessä sidosryhmiensä kanssa uusien digitaalisten ratkaisujen kehitykseen. Ollipekka kertoi uudesta Tulli 2.0 toiminnasta, jossa erilaiset pilotit ja kokeilutoiminta ovat isossa osassa. Esimerkkinä Ollipekka mainitsi automaattisen rajanylityspilotin Kivilompolon raja-asemalla, jota on pilotoitu jo muutaman vuoden ajan.   

Erinomaisten alustusten jälkeen kerroin työpajan tavoitteista ja työpajatyöskentelystä. Työpajassa sekä paikallaolijat että etäryhmä työstivät työpajan teemoja samanaikaisesti samoja työskentelytapoja käyttäen.  Työpajassa osallistujat saivat ensin itsenäisesti pohtia, mitkä tiedot ovat välttämättömiä hubien digitaalisille kaksosille, miten data ja tieto kehittyvät tulevina vuosina ja miten hubien rooli näkyy multimodaaleisssa kuljetusketjuissa. Omat ajatukset purettiin pienryhmissä, minkä jälkeen tauon jälkeen siirryttiin työpajan toiseen vaiheeseen, jossa teemana oli digitaalisten kaksosten rooli logistiikan liiketoiminnassa ja markkinassa. Jälleen osallistujat ensin työstivät ajatuksi itsenäisesti, minkä jälkeen ajatukset keskusteltiin pienryhmissä ja ihan lopuksi kaikkien osallistujien kanssa.

Työryhmä 1 ideoimassa Jonna Paasosen (Kinno) ja Tuomas Rantavuon (XAMK) ohjauksessa.

Moderaattorien kannalta työpaja oli oikein mukava, koska paikalle oli tullut hyvä ja asinatunteva ryhmä edustaen, kuljetusyhtiöitä, huolitsijoita, terminaalitoimijoita, viranomaisia, koulutusta ja kehitystä sekä teknologia ja lisäarvopalvelun tuottajia. Keskustelu oli koko työpajan ajan hyvin aktiivista ja ideoita ja ajatuksia onnistuttiin listaamaan runsaasti. Varsinaisen työpajaosuuden jälkeen osallistujilla oli tilaisuus päästä opastetulle kiertoajelulle uuden RRT:n alueelle. 
Seuraavaksi projektin työryhmä käsittelee ja analysoi tulokset, minkä jälkeen niitä hyödynnetään vielä työpajasarjan toisessa työpajassa, joka on tarkoitus järjestää myöhemmin toukokuussa 2023. Tulevassa työpajassa on tarkoitus fokusoida aiheita ja keskittyä vielä tiiviimmin RRT:hen ja siihen, miten sen digitalisaatiota tulee kehittää, jotta uudet digitaaliset ratkaisut mahdollistavat ja tukevat alueen toimintaa mahdollisimman hyvin. Mukaan voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä Jonnaan:  jonna.paasonen@kinno.fi.

You might also like