Keväällä 2023 Vedia aloitti yhteistyön Suomen Autokierrätyksen kanssa kehittääkseen ajoneuvojen romutukseen räätälöidyn yhteistyöalusta. Työn taustalla oli Sitran teettämä selvitys, siitä mitä heikkouksia ja vahvuuksia nykyisessä prosessissa on ja miten digitaalisilla työkaluilla prosessia voitaisiin tehostaa. Eli, miten datatalous voisi tukea kiertotaloutta. 

Vedian osalta työ käynnistyi tutustumalla alaan ja tekemällä haastatteluita Autokierrätyksen virallisille operaattoreille ja muille sidosryhmille. Haastatteluiden perusteella opittiin että ala pitää sisällään erikoistuneen sidosryhmäverkoston, jonka sisällä toimintamallit ja -tavat saattavat erota, mutta kaikille on selvä paikkansa ja kaikki osaavat romutettavasta autosta hoitaa oman osansa. Kierrätysoperaattoreiden systeemejä ja digitalisaatiota on jo kehitetty paljon, mutta erityisesti datan jakamisen puolella on vielä paljon mahdollisuuksia parantaa läpinäkyvyyttä ja hakea lisää tehokkuutta itse romutusprosessiin. Ja juuri tähän tarpeeseen Suomen Autokierrätys on Vedialta tilannut sähköisen CaaS Market palvelualustan. 


Kenttävierailulla Teräskolmio Oy:n Nurmijärven toimipisteellä Röykässä.

CaaS Market alustan idea on sekä tarjota uusi vaihtoehtoinen palvelukanava kuluttajille, että ennen kaikkea alusta yhdistää alan toimijat yhteen. Uuden alustan avulla romutukseen ilmoitettu tai saapunut ajoneuvo on kaikkien virallisten toimijoiden saatavilla. Alusta tulee myös tarjoamaan automaattisen ajoneuvohaun, jonka avulla toimijat voivat arvioida onko ajoneuvon uudiskäytölle ja varaosille tarvetta vai tuleeko ajoneuvo pikimmiten viedä murskaukseen. Ennen tämän arvion ovat tehneet vastaanottajat ja he saavat tietysti jatkossakin tätä hoitaa, mutta nyt päätöksenteon avuksi tulee data, joka kertoo paljonko esimerkiksi kyseisellä alueella on vastaavia ajoneuvoja perustelemaan varaosien irrotusta.

Alustan kiinnostavuutta lisäsi entisestään kesällä 2023 julkaistu EU:n ELV-asetusehdotus (End of Life Vehicle). Ehdotus on päivitys voimassa olevalle säädännölle ja voimaan tullessaan ehdotus tulee vaatimaan entistä tarkempaa seurantaa romutusprosessista. Suomen kannalta tämän ei pitäisi olla ongelma, koska uusi alusta vastaa hyvin tähän ehdotukseen.

Kehityksessä ollaan päästy jo siihen vaiheeseen, että alustasta on olemassa toimiva demo ja käyttöliittymät alkavat hahmottua. Samalla on juuri käynnistynyt keskustelu alustan ja viranomaisten välisestä tiedonvaihdosta ja toive on, että vielä vuoden 2023 aikana alusta saadaan valmiiksi ja se olisi otettavissa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2024. 

Kehityksen kannalta on ollut erityisen tärkeää, että Suomen Autokierrätys Oy:n lisäksi kaikki neljä virallista operaattoria ovat olleet mukana kehittämässä ja sparraamassa alustaa ja lisäksi hyviä vinkkejä ja kommentteja on noussut myös muilta alan sidosryhmiltä, kuten autopurkamoilta ja romuttamoilta. Näyttääkin siltä, että vaikka alusta luodaan nyt ensijaisesti Suomen Autokierrätykselle, niin monia lisäpalveluja on alkanut hahmottua ja näin alustaa voidaan skaalata tulevaisuudessa myös alan muille sidosryhmille. Samalla on huomioitava, että EU asetus koskee kaikkia EU-maita ja näin ollen myös kansainvälinen ulottuvuus kiinnostaa Vediaa.


Author:
Lasse Nykänen
Project Director
lasse.nykanen(at)vedia.fi

You might also like